Fakty, údaje o Maďarsku

Rozloha: 93 030 km2
Zemepisná poloha: leží v strednej Európe, v Karpatskej kotline, susedí s nasledovnými krajinami: Slovensko,
Ukrajina, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora, Chorvátsko,
Slovinsko, Rakúsko
Dlžka štátnych hraníc: 2 246 km

Najdôležitejšie rieky, vrchy: Dunaj (417 km), Tisza (597 km); Mátra, Bükk, Bakony
Najvyšší bod: Kékestető 1 014
Najhlbší bod: Gyálaréte 75,5 m (obec pri Szegede)
Priemerná rocná teplota: 8–12°C


Pocet hodín slnecného svitu: 1 700 – 2 100 hod. / rok
Úradný jazyk: maďarský
Štátna forma: republika
Mena: forint
Fakty, údaje o Maďarsku

Sviatky: 1. január, 15. marec, Veľkonočný pondelok, 1. máj, Sviatok Ducha Svätého – nedeľa a pondelok, 20. august, 23. október, 1. november, 25. – 26. december

Tiesnové linky
Spoločná tiesnová linka: 112