DOBÓ ISTVÁN múzeum na hrade

Hrad v Egri

je dnes chránená umelecká pamiatka, v ktorom je teraz Múzeum Dobó Istvána. Na výstave, ktorá je stála, predstavuje históriu hradu, podzemné chodby a formy stredovekých trestov aj s prostriedkami na ne určenými. V lapidáriu je možné si obzrieť zrúcaniny katedrál, ako aj mramorový pomník Dobó Istvána - hradného kapitána  z obdobia r. 1552. 

Ponuka ubytovania

Na hrade nájdete aj Egri galériu s významnou zbierkou  nemeckých, talianských a maďarských umeleckých prác.   

A vár történelmi hagyományait a kiállítások mellett programokkal is igyekszünk feleleveníteni.

Popri vystave sa rôznymi programami pripomínaja hradné historické dedičstvo o

PODUJATIA 2010

 

Noc múzeí v Egri - Hradné múzeum vo svetle faklí

19. jún 2010

Végvári Vigasságok- Historický festival na hrade v Egri

15-25 júl 2010

Ohňostroj a šampanské na hrade  

20. august 2010

Egerské hradné dni

17. október 2010