7-10.07.2011

 Rytierske zápasy a kráľovský pochod po uliciach nám pripomínajú najúspešnejšiu dobu Visegrádu. Na turnaji sa okrem členov hostiteľského Rytierskeho radu svätého Juraja účastnia aj reprezentanti z cudziny.

K zábave obecenstva ďalej slúži trh ľudových remeselných výrobkov a ukážky remeselných prác, koncerty a veselé kúsky komediantov a klaunov.

 

Hrad v Egri

je dnes chránená umelecká pamiatka, v ktorom je teraz Múzeum Dobó Istvána. Na výstave, ktorá je stála, predstavuje históriu hradu, podzemné chodby a formy stredovekých trestov aj s prostriedkami na ne určenými. V lapidáriu je možné si obzrieť zrúcaniny katedrál, ako aj mramorový pomník Dobó Istvána - hradného kapitána  z obdobia r. 1552. 

Ponuka ubytovania